Gå til hovedindhold
an artwork of Yolanda del Riego

Om Science Stories

Hvad er Science Stories? 

Science Stories er en platform for formidling af videnskabshistorier, der skal inspirere og øge interessen for videnskab.  Vi vil gøre videnskab til en større del af den offentlige kultur og give videnskab høj status i samfundet. Redaktionen af Science Stories er uafhængig og ikke underlagt udefrakommende politiske eller kommercielle interesser. Indholdet er originalt, af høj kvalitet. Vi vil skabe nye former for vidensformidling, som sætter nye standarder for viden på alle medieplatforme. 

Vi har samlet en gruppe af Danmarks bedste og mest erfarne  videnskabsformidlere, der alle deler en ambition om at skabe en medieplatform for videnskab og forskning. Vores formidling er baseret på basal nysgerrighed og fascination, men vi kan også være kritiske. Vi laver ikke PR for videnskaben men vi vil prøve at forstå grundlaget for viden og sætte den i perspektiv. 

Vores programmer og medieprodukter kan udgøre et naturligt supplement til undervisningsmateriale, der traditionelt er mere pligtbaseret og kan være forældet i lyset af den hastige udvikling indenfor de videnskabelige fag. Vi bestræber os på at skabe journalistiske produkter, som udbreder sig selv via sociale medier. Tilsammen har vi mere end 200 års erfaring i at formidle videnskab. 

Uanset om det handler om sundhed, energi, eller sociale medier, er indsigt i og forståelse for videnskab og teknologi helt afgørende for at kunne navigere og handle, og løse de problemer og udfordringer, vi står overfor både nationalt og globalt. Science Stories har som kerneværdi at formidle viden og sætte den i perspektiv så borgere i samfundet kan få bedre indsigt og viden til at træffe oplyste valg.  

Kritisk viden er vigtig 

Kan vi blive dummere af viden? Ja helt klart, hvis vi bliver bombarderet med viden uden sammenhæng og perspektiv, viden som ikke stiller kritiske spørgsmål eller giver os en større forståelse af emnet. 

Medierne har været i krise gennem en del år, hvilket betyder, at de traditionelle medier har færre ressourcer til journalistik i dag, og er meget afhængige af støtte og formidlingsmateriale produceret af interessenter. Samtidig er der en stigende tendens til, at store grupper i samfundet – blandt andet unge – vælger alternative, nye digitale medier uden redaktionelt filter frem for de traditionelle medier. Kvaliteten og troværdigheden af videnskabs-formidlingen er truet, hvilket har medført at videnskabsformidlere og videnskabsjournalister har brug for at finde deres rolle i den nye medieverden med ændrede vilkår og nye medier. Da fænomenet er internationalt, er der grund til at have en international referenceramme for udvikling og inspiration, hvor man kan trække på erfaringer og få inspiration fra mange lande. 

Ændringer i mediebilledet bringer dog også muligheder med sig. Det er blevet lettere at dele viden både lokalt og globalt, og kontakter og kilder kan med enkle midler bringes i spil. Dette kan bidrage til en mere nuanceret og bredere forståelse af forskning og videnskab. 

Dialog og opbygning af vidensfællesskaber 

Som platform for vidensformidling er det et langsigtet mål for Science Stories at opbygge en tættere kontakt med brugere af platformen og skabe et fællesskab for dialog og vidensformidling. Vi planlægger derfor at deltage i Citizen Science projekter, hvor vi vil samarbejde med andre organisationer som f.eks. Astra, Dansk Naturfrednings Forening, museer eller universiteter om at mobilisere projekter med borgerdeltagelse.  Som en del af vores vision for skabelse af dialog har vi dannet et  Innovation Board, som består af personer med stor viden og interesse for formidling af viden i samfundet.

Vi vil forsøge at lave dialog med forskere og offentligheden omkring emner, som har samfundsrelevans, eller som er vigtige i den offentlige debat. Det er også vores hensigt at facilitere møder mellem interessenter med forskellige holdninger til evidensbaserede problemstillinger. 

Vores indsats som dialogskaber og som initiator af fora for deling af viden vil være afhængig af fortsat støtte fra fonde, samarbejdspartnere og private bidragydere. Der forudses forhindringer i forhold til fysiske møder med mange mennesker på grund af den nuværende COVID-19 pandemi. Som alternativ vil vi se på muligheder for virtuelle møder og mere direkte debat på sociale medier.  

Følg Science Stories på:  Apple PodcastSpotifySpreakerGoogle PodcastsPodimoYouTubeTwitterFacebook, og Instagram.

Støtte

Science Stories takker DM for sponsorat af podcasts.

logo of DM

Science Stories takker Novo Nordisk Fonden for den generøse kernestøtte, der blev modtaget i tilskud NNF18OC0053583 til oprettelsen af ​​platformen i 2019-2020. 

logo of a foundation

Science Stories takker dk4dab for støtte til udsendelse af vores historier hver søndag i 2020 til juli 2022.

dk4dab

Science Stories takker Teknologipagten for at støtte markedsføringen af vores projekt "Forskning fortalt af kvinder". Projektet betyder, at interviews med kvinder, som fortæller om deres forskning vil modtage tilskud til markedsføring via sociale medier i  perioden september 2021 til marts 2022.

a logo