Gå til hovedindhold
company cover image

Om Science Stories

Hvad er Science Stories?

Science Stories er en platform for formidling af videnskabshistorier, der skal inspirere og øge interessen for videnskab.  Vi vil gøre videnskab til en større del af den offentlige kultur og give videnskab høj status i samfundet. Redaktionen er uafhængig og ikke underlagt udefrakommende politiske eller kommercielle interesser. Indholdet er originalt, af høj kvalitet og eksperimenterende med såvel indhold som teknik og udtryk. Vi vil skabe nye former for vidensformidling, som sætter nye standarder for viden på alle medieplatforme.

Vi har samlet en gruppe af Danmarks bedste og meste erfarne videnskabsformidlere, der alle deler en ambition om at skabe en medieplatform for videnskab og forskning. Vores projekt er baseret på basal nysgerrighed og fascination, men vi kan også være kritiske. Vi laver ikke PR for videnskaben men vi vil prøve at forstå grundlaget for viden og sætte den i perspektiv.

Vores programmer og medieprodukter kan udgøre et naturligt supplement til undervisningsmateriale, der traditionelt er mere pligtbaseret og kan være forældet i lyset af den hastige udvikling indenfor de videnskabelige fag. Vi bestræber os på at skabe journalistiske produkter, som udbreder sig selv via sociale medier. Tilsammen har vi mere end 200 års erfaring i at formidle videnskab.

Uanset om det handler om sundhed, energi, eller sociale medier, er indsigt i og forståelse for videnskab og teknologi helt afgørende for at kunne navigere og handle, og løse de problemer og udfordringer, vi står overfor både nationalt og globalt. Science Stories har som kerneværdi at formidle viden og sætte den i perspektiv så borgere i samfundet kan få bedre indsigt og viden til at træffe oplyste valg.

Kritisk viden er vigtig

Kan vi blive dummere af viden? Ja helt klart, hvis vi bliver bombarderet med viden uden sammenhæng og perspektiv, viden som ikke stiller kritiske spørgsmål eller giver os en større forståelse af emnet.

Medierne har været i krise gennem en del år, hvilket betyder, at de traditionelle medier har færre ressourcer til journalistik i dag, er meget afhængige af støtte og formidlingsmateriale produceret af interessenter. Samtidig er der en stigende tendens til, at store grupper i samfundet – blandt andet unge – vælger alternative, nye digitale medier uden redaktionelt filter frem for de traditionelle medier. Kvaliteten og troværdigheden af videnskabs-formidlingen er truet, hvilket har medført at videnskabsformidlere og videnskabsjournalister har brug for at finde deres rolle i den nye medieverden med ændrede vilkår og nye medier. Da fænomenet er internationalt, er der grund til at have en international referenceramme for udvikling og inspiration, hvor man kan trække på erfaringer og få inspiration fra mange lande.

Ændringer i mediebilledet bringer dog også muligheder med sig. Det er blevet lettere at dele viden både lokalt og globalt, og kontakter og kilder kan med enkle midler bringes i spil. Dette kan bidrage til en mere nuanceret og bredere forståelse af forskning og videnskab.

Et vigtigt mål for Science Stories er at skabe helt nye samarbejdsformer på tværs af medier og formidlingsdiscipliner, så videns formidlere i højere grad kan drage fordel af de mange muligheder for samarbejde mellem journalister, nye formidlingsmuligheder via sociale medier og bredere samarbejder med redaktører på tværs af medier.

Hvad laver Science Stories?

  •  Radio som sendes hver uge. Programmerne kan desuden findes på iTunes og vil blive tilgængelige på platformens hjemmeside. 

  •  ”SoMe” - historier med må korte videoer, podcasts og billeder, som understøtter programmer der distribueres via sociale medier som Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn mm.
  •  Webside, som præsenterer historier, programmer og temaer, der skaber overblik og giver nem adgang til indholdet i de forskellige medier.
  •  Naturvidenskabelige Saloner, om videnskab med forskere, der fortæller spændende historier om videnskab hjulpet på vej af erfarne videnskabsformidlere.
  •  International Workshop med deltagelse af førende videnskabsmedier. Hvis vi vil være blandt de bedste, har vi brug for at præsentere vores arbejde i et internationalt forum og lade os inspirere af førende videns formidlere fra udlandet.

Sponsor

Science Stories er støttet af Novo Nordisk Fonden bevilling NNF18OC0053583.

logo of a foundation