Gå til hovedindhold
an artwork of Yolanda del Riego

Datapolitik

I.  Introduktion. Videregivelse af dine personoplysninger. 

Science Stories ApS behandler dine personoplysninger og skal overholde lovgivningen og principperne for god databehandlingsskik. Derfor har vi vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller, hvordan vi behandler dine personoplysninger.

II.  Vi er ansvarlige for behandling af dine personoplysninger

Vi videregiver ikke oplysninger om dig til andre uden for Science Stories fx til brug for markedsføring eller reklame uden dit samtykke. Der gælder dog visse undtagelser:

 • Hvis du aktivt tilkendegiver, at du ønsker det, kan vi videregive dine personoplysninger til virksomheder, organisationer og enkeltpersoner.
 • Vi forbeholder os ret til at anvende eller videregive personoplysninger i det omfang, det er nødvendigt for at overholde gældende lovgivning, foretage undersøgelser i forbindelser med klager, besvare dine anmodninger eller i efterforskningsøjemed.
 • Vi overfører eventuelle personoplysninger til databehandler i overensstemmelse med gældende. databeskyttelseslovgivning, herunder indgåelse af databehandleraftaler med vores databehandler med henblik på at sikre, at personoplysninger alene bliver behandlet til de angivne formål og sikre passende sikkerhedsforanstaltninger.

Vi passer på dine personoplysninger. Vi ønsker at beskytte Science Stories brugere mod offentliggørelse eller ødelæggelse af personoplysninger, som vi lagrer. Derfor er følgende gældende:

 • Det er kun Science Stories ApS management gruppe og IT-ansvarlige repræsenteret ved Jens Degett (Duevej 22, Frederiksberg DK-2000 ) som har adgang til personoplysningerne.
 • Der bliver regelmæssig foretaget backup på personoplysningerne, og disse backups gemmes udelukkende på arbejdscomputeres harddiske samt autoriserede tjenester (fx Dropbox, iCloud eller Google Docs).
 • Autoriserede personer (dvs, Science Stories editor og projekt manager samt IT-programmør) som kan tilgå personoplysningerne, men de må ikke dele de eller opbevare dem lokalt længere end højst nødvendigt.
 • Vi kontakter Datatilsynet og evt. politiet, hvis vi bliver opmærksomme på, at alle eller nogle af personoplysningerne bliver stjålet, hacket eller på anden måde kompromitteret.

III.  Kategorier af personoplysninger vi behandler.

Vi behandler følgende personoplysninger om dig:

 • Statistiske oplysninger om brug af hjemmeside og sociale medier.
 • Der er mulighed for at fravælge cookies fra Google Analytics. Det gøres via menuen cookies nederst på websiden.

IV.  Her indsamler vi oplysninger fra. Normalt får vi oplysningerne fra dig.

I nogle tilfælde kan der være andre kilder som fx sociale medier, internetsøgninger eller andre offentligt tilgængelige kanaler. Vi behandler dine personoplysninger, når vi har en lovlig grund. Lovlige grunde til at behandle oplysninger om dig er:

 • At vi har en legitim interesse i at behandle dine oplysninger i form af statistik over forbrug af Science Stories medier.
 • At det er nødvendigt for, at vi kan opfylde en aftale med dig.
 • At loven stiller krav om, at vi behandler dine oplysninger.
 • At du har givet samtykke til, at vi kan behandle dine oplysninger.

V.  Vores formål med indsamling af personoplysninger. Vi behandler dine personoplysninger i overensstemmelse med et eller flere af følgende formål:

 • At tilvejebringe statistik over brugen af Science Stories på forskellige medieplatforme som dokumentation overfor sponsorer og offentlige institutioner som støtter Science Stories.
 • At besvare eventuelle spørgsmål eller indsigelser du måtte have.
 • At forbedre sikkerheden og forhindre bedrageri og misbrug.
 • At overholde bogføringsloven og andre retlige forpligtelser, som Science Stories ApS måtte have.

VI. Vores formål med indsamling af personoplysninger. I det omfang vi behandler dine personoplysninger, sker det alene på baggrund af legitime interesser, som er:

 • At dokumentere trafik på Science Stories webside og øvrige kanaler overfor sponsorer og fonde, som støtter Science Stories for publicering via sociale medier og podcast.

VII.  Dine rettigheder. Når vi behandler dine oplysninger, har du iflg.  persondataforordningen en række rettigheder:

 • Du har ret til at blive oplyst om, at vi behandler oplysninger om dig – det er det vi oplyser dig om i denne privatlivspolitik.
 • Du har ret til at få indsigt i de oplysninger vi behandler om dig.
 • Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig berigtiget.
 • Du har ret til at få oplysninger om dig slettet.
 • Du har ret til at gøre indsigelse mod, at dine oplysninger anvendes til markedsføring.
 • Du har ret til at flytte dine oplysninger - dvs. at vi skal udlevere de oplysninger, vi har om dig, i et almindeligt anvendt format.
 • Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig til os. Du finder kontaktoplysninger øverst her i privatlivspolitikken.
 • Henvender du dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.
 • Du kan indgive klage til tilsynsmyndighederne - Datatilsynet - over behandling af dine personoplysninger.

VIII.  Videregivelse af dine personoplysninger. Vi videregiver ikke oplysninger om dig til andre – fx til brug for markedsføring - uden dit samtykke. Der gælder dog visse undtagelser:

 • Hvis du aktivt tilkendegiver, at du ønsker det, kan vi videregive dine personoplysninger til virksomheder, organisationer og enkeltpersoner.
 • Vi forbeholder os ret til at anvende eller videregive personoplysninger i det omfang, det er nødvendigt for at overholde gældende lovgivning, foretage undersøgelser i forbindelser med klager, besvare dine anmodninger eller i efterforskningsøjemed.
 • Vi overfører dine personoplysninger til databehandlere i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning, herunder indgåelse af databehandleraftaler med vores databehandler med henblik på at sikre, at personoplysninger alene bliver behandlet til de angivne formål og sikre passende sikkerhedsforanstaltninger.

IX.  Vi passer på dine personoplysninger. Vi ønsker at beskytte Science Stories mod adgang, ændring, offentliggørelse eller ødelæggelse af personoplysninger, som vi lagrer. Derfor er følgende gældende:

 • Det er kun Science Stories ApS (repræsenteret ved Jens Degett), der har adgang til personoplysninger vedrørende Science Stories.
 • Vi kontakter Datatilsynet og evt. politiet, hvis vi bliver opmærksomme på, at alle eller nogle af personoplysningerne bliver stjålet, hacket eller på anden måde kompromitteret.

X.  Revision af datapolitikken

Vores privatlivspolitik kan ændres fra tid til anden. Når vi ændrer privatlivspolitikken, ændrer vi også datoen øverst i dette dokument.

Den til enhver tid gældende privatlivspolitik er tilgængelig på vores hjemmeside www.ScienceStories.dk.

XI. Cookies

Cookies er små tekstfiler, der bruges til at forbedre funktionalitet og indhold på websitet. Ifølge loven skal vi indhente dit samtykke for alle cookies på din enhed, der ikke er strengt nødvendige for at levere ydelsen på websitet, eller som involverer personlige data.

Dette website bruger forskellige cookies. Nogle cookies sættes af tredjeparts tjenester, der benyttes på vores website:

 • Science Stories website: Vi benytter selv cookies på sitet til at gemme dit samtykke, samt til funktioner der kræver login.

 • Google Analytics: Vi bruger cookies fra Google Analytics til at måle trafikken på sciencestories.dk. Der er mulighed for at fravælge cookies fra Google Analytics.

 • SoundCloud: Vi bruger SoundCloud til at hoste og afspille vores podcast og andre lydfiler. For at afspilleren virker ordentligt, sætter SoundCloud en cookie på din enhed. Læs mere om deres cookies på SoundCloud

 • Sådan undgår du cookies: Hvis du ikke ønsker cookies på din enhed, kan de blokeres eller helt slettes. Se vedledning på dansk.

XII. Copyright  © Science Stories ApS. All rights reserved.