Gå til hovedindhold
researcher collecting sand from meteorite
Svend Funder
Prof. Kurt Kjær collecting samples from the crater found under Hiawatha Glacier in Greenland.

Krateret under isen

Under Grønlands indlandsis ligger to gigantiske nedslagskratere efter meteoritter. Er det disse meteornedslag, som kortvarigt bragte istiden tilbage tidligt i den mellemistid, som vi er i nu? Svaret på det spørgsmål ligger måske i nogle smudsige lag af indlandsisen, geolog Kurt Kjær er på vej til Grønland for at samle prøver fra. Henrik Prætorius interviewer.

Kurt Kjær er professor i kvartærgeologi ved Sektion for Geo-genetic på Københavns Universitet. Kvartærtiden er de sidste 2,5 millioner år af Jordens eller 4,6 milliarder år historie, som er den periode, hvor der har eksisteret en serie af istider. 95% af Danmarks aflejringer og sedimenter stammer netop fra kvartærtiden, og som oftest er det aflejringer, der er relateret med den seneste istid.

Følg Science Stories på: iTunesSpotifyGoogle PodcastsTwitterFacebook, og Instagram.

Science Stories er støttet af Novo Nordisk Fonden.